Het WESTHOEKS MANNENKOOR
VAKANTIE VOORBIJ ENKELE MEDEDELINGEN VAN BESTUUR

Beste Dames en Heren van het Westhoeks Mannenkoor.
Hopelijk heeft ieder op haar/zijn wijze de vakantieperiode ingevuld.
Dat is voor sommige niet geheel volgens plan verlopen, zeker niet voor
Onze dirigent Kees van Vugt. Na een ongelukkige val heeft Kees zijn heup
Gebroken. Na operatie in Dordrecht en tussentijds verblijf in Breda en tus-
Stop in Zevenbergen is hij thuis aan het revalideren, hetgeen redelijk goed
Verloopt zodat Kees bij de repetitie op 8 augustus waarschijnlijk aanwezig
kan zijn.
Webside; hiervoor heeft Johan van Putten (met assistentie van Wies) zich
Verdienstelijk gemaakt met als resultaat dat de Site weer actief is en verder
Met alle informatie kan worden voorzien.
OPTREDENS ; 25 AUGUSTUS Old Timer Festival Moerdijk zat. Middag
9 SEPTEMBER Optreden haven feesten Zevenbergen
zaterdagmiddag rond 2.00 en 3.00 in tent op de markt.
23 SEPTEMBER Optreden Ridderkerk zat. Middag gegevens
volgen.
30 SEPTEMBER GROOT JUBILEUM OPTREDEN 25 JAAR WMK in NIERVAERT.
Jubileumcommissie zal binnenkort met mededelingen komen betreffende
deze bijzondere GEBEURTENIS. Bestel tijdig kaarten bij A.vd REIJT
Wij als bestuur en muziekcommissie vragen jullie om de repetitie’s en de 3 GENERALE optredens
zoveel mogelijk bij te wonen, zodat we allemaal op een succesvol jaar kunnen terugzien.
Vriendelijke groet en tot ziens dinsdagavond. Peter/Johan/Bert/Chiel bestuur WMK